Публикован је зборник радова са Научног богословског скупа – колоквијума, одржаног 11. фебруара 2021. године у онлајн формату под називом „Место еклисиологије у савременом систематском богословљу“.

Садржај:

 • Eпископ проф. др Игнатије Мидић, „Пленарно предавање“
 • Презвитер проф. др Александар Ђаковац, „Црквене службе и клерикализам: секуларизам из еклисиолошке перспективе“
 • Протођакон доц. др Златко Матић, „Православна еклисиологија у плурализму: призив ургентне де-религизације“
 • Презвитер доц. др Вукашин Милићевић, „Догматски формализам и (друге) еклисиолошке јереси“
 • Проф. др Дражен Перић, „Еклисиолошка димензија остварења антрополошке пуноће у Христу“
 • Јереј Стефан Јовановић, „Homo technologicus и концепт пажње као изазови савременој православној еклисиологији“
 • Вукоман Миленковић, „Христово присуство у Евхаристији: мултилокација, хиломорфизам и Божје свеприсуство“
 • Проф. др Раде Кисић, „Локална и универзална Црква у теологији Валтера Каспера“
 • Милош Ненезић, „Еклисиологија папе Бенедикта XVI и њене паралеле у православној еклисиологији“
 • Стефан Пејаковић, „Модели цркве у опусу кардинала Далса“
 • Срећко Петровић, „Неки аспекти еклисиологије дијаспоре у мисли владике Николаја Велимировића: ка црквеном одговору на питања национализма и етнофилетизма“
CIP - Каталогизација у публикацији
- Народна библиотека Србије, Београд
271.2-72-1(082)
НАУЧНИ скуп Место еклисиологије у савременом систематском богословљу (2021 ; Београд)
Зборник радова : Научни скуп 
- колоквијум Место еклисиологије у савременом систематском богословљу, 11. фебруар 2021. (on line) / уредници Златко Матић, Александар Ђаковац, Раде Кисић. 
- Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за Систематско богословље, 2021 (Ужице : Графичар). 
- 210 стр., [3] стр. с таблама : слике аутора ; 21 cm
Тираж 150. 
- Напомене и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија уз сваки рад. 
- Summaries.
ISBN 978-86-7405-237-2
а) Православна еклисиологија -- Зборници
COBISS.SR-ID 35705865