Институт за систематско богословље Православног богословског факултета БУ и Одбор за просвету и културу Епархије браничевске су публиковали зборник радова са Научног богословског скупа одржаног 21. маја 2018. године у манастиру Покајница, поводом прославе два века оснивања манастира, под називом „Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури“.

Садржај:

Богословско-философске претпоставке покајања

  • Епископ проф. др Игнатије Мидић, „Литургија и покајање“
  • Проф. др Богољуб Шијаковић, „Ка једној философији праштања“
  • Презвитер доц. др Александар Ђаковац, „Есхатолошка димензија покајања“
  • Проф. др Дражен Перић, „Покајање — благодатни дар онтолошког јединства и човекољубља Божијег“

Покајање у отачком, литургијском и канонском предању

  • Проф. др Раде Кисић, „Покајање као compunctio amoris у учењу Светог Григорија Двојеслова“
  • Протођакон доц. др Предраг Петровић, „Порекло зла у спису „О божанским именима“ божанственог Дионисија Ареопагита“
  • Доц. др Србољуб Убипариповић, „Света тајна исповести и покајања и обнова литургијског живота у Православној Цркви: извесне недоумице и актуелни изазови“
  • Презвитер доц. др Зоран Деврња, „Покајање у канонском предању Цркве и савремена црквеносудска пракса“

Покајање и други

  • Ђакон доц. др Здравко Јовановић, „Преумљење и постмодерни заокрет — контекстуална конвергентност појмова“
  • Протођакон доц. др Златко Матић, „Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој Цркви: од Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?)“
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271.2-55-549(082)
НАУЧНИ богословски скуп Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури (2018 ; Манастир Покајница) Зборник радова / Научни богословски скуп Покајање, праштање и спасење у савременој (постмодерној) култури, Манастир Покајница, 21. мај 2018. ; Златко Матић, уредник.
- Београд : Институт за Систематско богословље Православног богословског факултета Универзитета у Београду ; Пожаревац : Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске, 2018 (Ужице : Графичар).
- 205 стр. : илустр. ; 20 cm
На насл. стр.: Поводом прославе два века
оснивања манастира Покајница.
- Слике аутора.
- Тираж 200.
- Белешке о ауторима уз текст.
- Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-87329-63-8

a) Свете тајне - Покајање - Православна црква - Зборници

COBISS.SR-ID 269958156