Предговор аутора

Збирка изабраних студија из широке и захтевне области упоредног богословља, под називом Да не буде раздора у Телу, намењена је свим читаоцима који желе да се ближе упознају са неким од најважнијих аспеката деликатног односа православне и римокатоличке теологије.

У њој су сабрани огледи из упоредног систематског богословља (ктисиологије/космологије, теологије Предања, сотириологије, мистирологије и литургике), који помажу аналитичарима да лакше идентификују поједине кључне разлике источне и западне хришћанске онтологије. Након тог почетног става, лакше је, надамо се стићи до уверења да су те разлике пратиле Цркву Христову од њених почетака, а да нису представљале препреке пуној кинонији свих хришћана. Ако те различитости, које смо желели да представимо у овим радовима без икаквих улепшавања или прикривања, нису биле узрок раскола више од једног миленијума, онда их ни сада не можемо разматрати као узроке деобе, него као комплементарности.

Тако ће сви теолози, а особито млађи нараштаји — студенти, којима је ова књига превасходно намењена, моћи свим силама радити са једним циљем: Да не буде раздора у Телу Христа Бога нашега (уп. 1Кор 12, 25).

САДРЖАЈ

  • Теологија Предања у Католичкој Цркви: допринос Ива Конгара
  • Societas perfecta и прва модернистичка криза Римокатоличке Цркве
  • Фундаменталистичке тенденције у неким документима магистеријума Католичке Цркве
  • Богословље твари у опусу Јозефа Рацингера (папе Бенедикта XVI): хришћанско учење о стварању света пред изазовимa данашњице
  • Употреба олтарског звонца у Евхаристији
  • Света тајна (сакрамент) исповести и покајања у Римокатоличкој Цркви: од Тридентског до Другог ватиканског концила (и назад?)
  • Еклисиолошки аспекти сотириологије Римокатоличке Цркве: документ Placuit Deo Конгрегације за доктрину вере

Додатак

  • Епископски Синод Римокатоличке Цркве
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

272-1

МАТИЋ, Златко, 1971-
Да не буде раздора у Телу : огледи из упоредног
богословља / Златко Матић.
- Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету
и културу ; Београд : Православни богословски
факултет Универзитета, Институт за Систематско
богословље, 2018 (Велика Плана : Мозаик).
- 245 стр. : ауторова слика ; 20 cm.
- (Библиотека Приручници / [Епархија браничевска,
Одбор за просвету и културу] ; књ. 13)

Тираж 400.
- Белешка о аутору: стр. 245.
- Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија: стр. 227-239.

ISBN 978-86-87329-64-5

a) Римокатоличка теологија

COBISS.SR-ID 270672908

EAN 9788687329645