Публикован је зборник радова са Научног богословског скупа – колоквијума, одржаног 12. децембра 2023. године на Православном богословском факултету УБ под називом „Допринос митрополита пергамског Јована (Зизијуласа) савременом систематском богословљу“.

Садрај:

 • Eпископ проф. др Игнатије Мидић, „Неопатристичка синтеза у делима митрополита Јована (Зизијуласа)“
 • Немања Величковић, „Рецепција богословља митрополита Јована Зизијуласа код српских теолога“
 • Презвитер проф. др Александар Ђаковац, „Личност и суштина: Осврт на негативну рецепцију теологије личности митрополита Јована Зизијуласа“
 • Александар Глишовић, „Приступ митрополита Јована Зизијуласа еклисиолошком питању односа једног и мноштва“
 • Протођакон проф. др Златко Матић, „Учење митрополита пергамског Јована (Зизијуласа) о (бе)смртности душе“
 • Јереј Стефан Јовановић, „Тело као икона Божја у антропологији митрополита Јована Зизијуласа“
 • Стефан Пејаковић, „Бог и откривење — тријадологија у делима митрополита Зизијуласа и Фридриха Шлајермахера“
 • Проф. др Раде Кисић, „Саморазумевање Православне Цркве у екуменском дијалогу“
 • Небојша Стевановић, „Путем богословско-онтолошке поставке теологије примата у опусу митрополита Јована (Зизијуласа): питање рецепције тријадолошке утемељености примата пред изазовима у савременој православној еклисиологији“
 • Сања Стевановић, „Теологија црквеног појања у богословљу митрополита Јована Зизијуласа“
CIP - Каталогизација у публикацији
- Народна библиотека Србије, Београд
271.2-1 Зизјулас Ј.(082)
НАУЧНИ скуп Допринос митрополита пергамског Јована (Зизијуласа) савременом систематском богословљу (2023 ; Београд)
  Зборник радова / Научни скуп – колоквијум Допринос митрополита пергамског Јована (Зизијуласа) савременом систематском богословљу, 12. децембар 2023, [Београд]. ; 
уредници Златко Матић, Александар Ђаковац, Раде Кисић. 
- Београд : Институт за Систематско богословље Православног богословског факултета Универзитета, 2024 (Ужице : Графичар). 
- 196 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 150. 
- Напомене и библиографске референце уз текст. 
- Библиографија уз сваки рад. 
- Summaries.
ISBN 978-86-7405-239-6
1. Матић, Златко, 1971- [уредник] 
2. Ђаковац, Александар, 1971- [уредник] 
3. Кисић, Раде, 1977- [уредник]
а) Зизијулас, Јован (1931-2023) -- Зборници
COBISS.SR-ID 148242697