Институт за систематско богословље Православног богословског факултета БУ, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске и управа Манастира Тумане су публиковали зборник радова са Научног богословског скупа одржаног 14. септембра 2019. године у манастиру Тумане, поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година манастира Тумане, под називом „Видејхом свјет истиниј — Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља“.

Садржај:

 • Eпископ проф. др Игнатије Мидић, „Уводно предавање“
 • Проф. др Предраг Драгутиновић, „Да ли је апостол Павле био мистик? Одговор Григорија Паламе“
 • Протођакон проф. др Предраг Петровић, „Сотириолошки аспекти језика богословља“
 • Презвитер доц. др Александар Ђаковац, „Аскетске стратегије у Vita Contemplativa Филона Александријског“
 • Ђакон Доц. др Драган Радић, „А он се удаљаваше у пустињу и мољаше се Богу (Лк 5, 16): Јеванђеље по Луки о Исусовој молитви и повлачењу у самоћу“
 • Доц. др Јелена Фемић Касапис, „О идеји аскезе из угла терминологије“
 • Протођакон доц. др Сава Милин, „Потрага за боговиђењем као неопходност за истинско сведочење“
 • Презвитер доц. др Вукашин Милићевић, „Св. Григорије Ниски и учење о нествореним енергијама“
 • Научни сарадник др Милош Миловановић, „Исихазам и календарско питање“
 • Презвитер асс Мср Миле Суботић, „Исихастички покрет и синаити у Моравској Србији у савременим публикацијама на енглеском језику“
 • Проф. др Богдан Лубардић, „Исихастичке претпоставке Молитвеног дневника Јустина Поповића: коментар на прву примедбу Поповића Канту“
 • Протојереј ставрофор проф. др Драгомир Сандо, „Исихазам у Фрушкој гори“
 • Срећко Петровић, „Ко је био Зосим Тумански?“
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271.2-585(082)
271.2-587.7(082)

НАУЧНИ богословски скуп Исихазам у животу Цркве Српских и поморских земаља (2019 ; Манастир Тумане)
Видјехом свјет истиниј : зборник радова / Научни богословски скуп Исихазам у животу Цркве Српских и поморских земаља, Манастир Тумане, 14. септембар 2019. године ; Златко Матић, уредник.
- Београд : Институт за Систематско богословље Православног богословског факултета Универзитета у Београду ; Пожаревац : Одбор за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске ; [Голубац] : Манастир Тумане, 2019 (Ужице : Графичар).
- 287 стр. : илустр. ; 24 cm

На насл. стр.: Поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година манастира Тумане.
- Слике аутора.
- Тираж 500.
- Белешке о ауторима уз текст.
- Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија уз сваки рад.
- Summaries.

ISBN 978-86-87329-78-2

а) Православни аскетизам -- Зборници

б) Исихазам -- Зборници

COBISS.SR-ID 281767948